หน้าแรก > ผลตอบแทนและสิทธิพิเศษ > ส่งกรมธรรม์แรกปั๊บ รับฟรี! บัตรกำนัล เทสโก้ โลตัส สูงสุดมูลค่า 500 บาท

ส่งกรมธรรม์แรกปั๊บ รับฟรี! บัตรกำนัล เทสโก้ โลตัส สูงสุดมูลค่า 500 บาท

01 มกราคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไข
  • ทำรายการขายประกันภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้ยืนยันการสมัครเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้ว
  • ทำรายการขายประกันประเภท 1/2/2+/3+ ได้สิทธิ์รับบัตรกำนัล เทสโก้ โลตัส มูลค่า 500 บาท
  • ทำรายการขายประกันประเภท 3 ได้สิทธิ์รับบัตรกำนัล เทสโก้ โลตัส มูลค่า 200 บาท
  • รายการขายจะต้องได้รับการอนุมัติความคุ้มครองจากบริษัทฯ
  • สมาชิก 1 ท่าน สามารถได้สิทธิ์รับบัตรกำนัล เทสโก้ โลตัส เพียง 1 ใบ เท่านั้น (พิจารณาจากกรมธรรม์แรกเท่านั้น)
  • จัดส่งบัตรกำนัลตามที่อยู่ของสมาชิก ไม่เกิน 45 วันหลังจากทำรายการขาย (First App)
  • กรณีทำรายการขายแล้วยกเลิกภายใน 30 วันหลังทำการขาย จะไม่มีสิทธิได้รับบัตรกำนัล
  • โปรโมชั่นเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง