หน้าแรก > ผลตอบแทนและสิทธิพิเศษ > ยิ่งขายมาก ยิ่งได้มาก ค่าตอบแทนพิเศษเพิ่มเติมสูงสุด 4%

ยิ่งขายมาก ยิ่งได้มาก ค่าตอบแทนพิเศษเพิ่มเติมสูงสุด 4%

01 มกราคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไข
  • การให้ Volume Bonus จะคิดเบี้ยประกันภัยรวมทุกผลิตภัณฑ์ (สุทธิ)
  • การจ่าย Volume Bonus  ไม่เกินวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
  • ตัวแทนรองรับภาษีหัก ณ ที่จ่าย
  • กรณีมีรายการยกเลิก  จะถูกนำมาหักในเดือนถัดไป
  • โปรโมชั่นเริ่มตั้งแต่วันที่  1 มกราคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
ระดับ ค่าเบี้ยสุทธิรวมต่อเดือน ค่าผลตอบแทนพิเศษ
1 50,000-99,999 1.0%
2 100,000-200,000 2.0%
3 200,001-300,000 2.5%
4 300,001 ขึ้นไป 4.0%