หน้าแรก > ข่าวและบทความ > อารีเกเตอร์ สนับสนุนทีมฟุตบอลชุมชน ร่วมส่งต่อโอกาส สร้างการเติบโตไปพร้อมกัน

อารีเกเตอร์ สนับสนุนทีมฟุตบอลชุมชน ร่วมส่งต่อโอกาส สร้างการเติบโตไปพร้อมกัน

21 มิถุนายน 2567
อารีเกเตอร์ สนับสนุนทีมฟุตบอลชุมชน ร่วมส่งต่อโอกาส สร้างการเติบโตไปพร้อมกัน

อารีเกเตอร์ มอบเงินสนับสนุนทีมฟุตบอล พัน ปจว. สังกัดหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ กองทัพบก ในพื้นที่ จังหวัดลพบุรี นำทีมโดยคุณธีระวัฒน์ สาเจริญ (ผู้บริหารสายงานตัวแทนอารีเกเตอร์) เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567
 
การสนับสนุนครั้งนี้มุ่งหวังที่จะส่งเสริมโอกาสให้กับชุมชน รวมถึงสนับสนุนกีฬาฟุตบอล และส่งเสริมให้คนไทยหันมาดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกายมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อร่วมสร้างการเติบโตและความเข้มแข็งให้กับชุมชนไปพร้อมกัน