หน้าแรก > นโยบายส่วนบุคคลเกี่ยวกับ cookie

นโยบายการใช้คุกกี้

นโยบายการใช้คุกกี้ฉบับนี้ออกโดย บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) (ใช้คำเรียกแทนว่า “เงินติดล้อ”, “เรา”, “ของเรา”) ในฐานะผู้ให้บริการแพลตฟอร์มและ/หรือเว็บไซต์อารีเกเตอร์ ("แพลตฟอร์มอารีเกเตอร์") ตระหนักถึง ความโปร่งใสในการจัดการข้อมูล และความเป็นส่วนตัวบนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ได้เข้าใช้งานเว็บไซด์นี้ เพื่อให้ได้คุณได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม เงินติดล้อจึงขอประกาศการใช้นโยบายการใช้คุกกี้สำหรับเว็บไซด์นี้

 1. คุกกี้คืออะไร
  คุกกี้ (Cookie) คือ ไฟล์เล็กๆเพื่อจัดเก็บข้อมูลโดยจะบันทึกลงไปในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือเครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งานของคุณ เช่น แท็บเล็ต, สมาร์ทโฟน ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ในขณะที่คุณเข้าสู่เว็บไซต์ เพื่อช่วยให้คุณสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง โดยคุกกี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือเครื่องมือสื่อสารของคุณ
 2. เงินติดล้อ มีวัตถุประสงค์ในการใช้คุกกี้ 4 ประเภทดังนี้
  1. คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Necessary Cookies)
   คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ทำให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์เข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นซึ่งเว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้ เงินติดล้อ จึงไม่มีความจำเป็นต้องขอความยินยอมจากท่านในการจัดวางคุกกี้เหล่านี้ลงในอุปกรณ์ของคุณ
  2. คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน (Functionality Cookies)
   คุกกี้ประเภทนี้อาจถูกติดตั้งไว้โดย เงินติดล้อ หรือผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถปฏิบัติการตามความพึงพอใจของคุณ ยกตัวอย่างเช่น ทำให้เว็บไซต์สามารถจดจำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านได้ และจดจำว่าคุณเคยปรับแต่งการใช้หน้าเว็บอย่างไรบ้าง เพื่อการแสดงผลหน้าเว็บในครั้งต่อไป หากคุณไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ประเภทนี้ การให้บริการบางอย่างของเว็บไซต์อาจไม่สามารถประมวลผลได้อย่างถูกต้อง
  3. คุกกี้กำหนดเป้าหมาย (Targeting Cookies)
   คุกกี้ประเภทนี้อาจถูกติดตั้งโดยพันธมิตรทางการตลาดผ่านทางเว็บไซต์อารีเกเตอร์ โดยจะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของคุณว่า คุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิ้งก์ใดบ้าง เงินติดล้อ ใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อทำให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์อารีเกเตอร์ มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของคุณมากขึ้น เงินติดล้อ อาจเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้แก่บุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ด้วย หากคุณไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ประเภทนี้ คุณจะยังคงได้รับการแสดงโฆษณาอยู่แต่อาจไม่ตรงกับความเฉพาะเจาะจงในความต้องการของคุณ
 3. คุกกี้ของบุคคลที่สาม
  เว็บไซต์ของเงินติดล้ออาจมีลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอก เช่น Facebook, Google ซึ่งเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอกจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยที่เงินติดล้อไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรเข้าไปอ่านและศึกษานโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย
 4. การเปลี่ยนแปลงตั้งค่าคุกกี้
  กรณีคุณไม่ลบหรือปฏิเสธคุกกี้ในการเข้าใช้งานเว็บไซด์นั้นถือว่าคุณอนุญาตให้เงินติดล้อจัดเก็บคุกกี้ที่คุณไม่ปฏิเสธไว้บนเครื่องของคุณได้ โดยคุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพื่อระงับการรวบรวมข้อมูลโดยคุกกี้ในอนาคตคุกกี้โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านได้ที่ 
  คุณสามารถดูวิธีจัดการคุกกี้ในเบราว์เซอร์ของคุณได้จากลิงก์ดังนี้:
 5. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการใช้คุกกี้
  นโยบายนี้อาจมีการปรับปรุงเป็นครั้งคราวเพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยเงินติดล้อจะมีการแจ้งและขอความยินยอมสำหรับนโยบายที่มีการปรับปรุงใหม่บนเว็บไซต์นี้โดยคุณสามารถเข้ามาตรวจสอบบนเว็บไซด์นี้ได้อย่างสม่ำเสมอ
 6. ติดต่อเงินติดล้อ
  บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)
  สถานที่ติดต่อ เลขที่ 428 อาคารอารีย์ ฮิลล์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  โทรศัพท์ Call Center 088-088-0880