หน้าแรก > ผลตอบแทนและสิทธิพิเศษ > ผลตอบแทนสําหรับสมาชิกอารีเกเตอร์

ผลตอบแทนสําหรับสมาชิกอารีเกเตอร์

01 มกราคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนสำหรับสมาชิกอารีเกเตอร์
  1. ค่าผลตอบแทนจากยอดขายประกันภาคบังคับ (พ.ร.บ.) จะยังไม่แสดงในเมนู “รายได้จากยอดขายของฉัน”
  2. ยกเว้น บมจ.กรุงไทยพานิชฯ ไม่จ่ายผลตอบแทน พ.ร.บ. ทุกประเภทรถ 
  3. กรณีทำรายการแบบผ่อนชำระเงินสด ยอดแบ่งชำระรวมประกันรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) และประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ แบ่งจ่ายเท่ากันทุกงวด
  4. เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนกรมธรรม์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) และภาคสมัครใจ เป็นไปตามบริษัทกำหนด
  5. กรณีผ่อนชำระเบี้ยประกัน หากสมาชิกไม่ทำการแนบเอกสารใบคำขอแบ่งชำระ และหนังสือยกเลิก มีสถานะ “รอแนบเอกสาร”   บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ระงับการจ่ายผลตอบแทน เฉพาะรายการขายที่ไม่แนบเอกสารไว้จนกว่าจะดำเนินการให้เสร็จสิ้น
  6. ผลตอบแทนพิเศษ และค่าแนะนำเพื่อน จะคิดเบี้ยประกันภัยรวมเฉพาะประกันภาคสมัครใจ (เบี้ยสุทธิ) จ่ายไม่เกินวันที่ 20ของเดือนถัดไป
  7. เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนแบบผ่อนชำระ
  • กรณีผ่อนชำระเบี้ย 2-3 งวด  เบี้ยที่นำมาคำนวณผลตอบแทน ผู้เอาประกันภัยต้องมีการชำระค่าเบี้ยประกัน งวดสุดท้าย เสร็จสิ้น
  • กรณีผ่อนชำระเบี้ย 4-10 งวด  เบี้ยที่นำมาคำนวณผลตอบแทน ผู้เอาประกันภัยต้องมีการชำระค่าเบี้ยประกัน งวดที่ 4 เสร็จสิ้น

 

หมายเหตุ: ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คู่มือการขาย

หากต้องการติดต่อสอบถามเพิ่มเติมแอดไลน์ >> @areegator
หรือ โทร 02-7921320 กด 2