หน้าแรก > ผลตอบแทนและสิทธิพิเศษ > สมาชิกอารีเกเตอร์แจ้งงาน พรบ. พร้อมประกันรถยนต์ ได้แล้ววันนี้บนระบบอารีเกเตอร์

สมาชิกอารีเกเตอร์แจ้งงาน พรบ. พร้อมประกันรถยนต์ ได้แล้ววันนี้บนระบบอารีเกเตอร์

07 ธันวาคม 2566 ถึง 07 ธันวาคม 2567 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

 

เงื่อนไขการรับประกันภาคบังคับ (พ.ร.บ.) และภาคสมัครใจ (CMI Bundle)
 
1. เลือกซื้อประกันรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) และประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ บริษัทประกันภัยจะต้องเป็นบริษัทเดียวกัน
2. วันเริ่มคุ้มครองของกรมธรรม์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) และภาคสมัครใจ สามารถเลือกได้ (คุ้มครองล่วงหน้าไม่เกิน 90 วัน)
3. กรณีลูกค้าแจ้งยกเลิกประกัน จะต้องทำการยกเลิกทั้งภาคบังคับ (พ.ร.บ.) และภาคสมัครใจ โดยไม่สามารถแจ้งยกเลิกรายการใดรายการหนึ่งได้
4. กรณีทำรายการแบบผ่อนชำระเงินสด ยอดแบ่งชำระรวมประกันรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) และประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ หารเท่าแบ่งจ่ายรายงวด
5. เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนกรมธรรม์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) และภาคสมัครใจ มีรายละเอียดดังนี้
            5.1 บริษัท ฯ ดำเนินการจ่ายผลตอบแทนกรมธรรม์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ให้แก่สมาชิกตามตารางผลตอบแทนที่แจ้ง(กรณีเบี้ยนอกระบบให้เช็คกับเจ้าหน้าที่ หรือดูผ่านการทำรายการขาย)
            5.2 ดำเนินการการจ่ายผลตอบแทนพร้อมกันกับการจ่ายค่าผลตอบแทนประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ
            5.3 สำหรับรายการผ่อนชำระกรมธรรม์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) และภาคสมัครใจ หากกรมธรรม์ถูกเวนคืน บริษัทฯ จะดำเนินการจ่ายผลตอบแทนดังนี้
                   5.3.1  กรณีผ่อนชำระ 2-3 งวด หากถูกเวนคืนก่อนชำระงวดสุดท้าย บริษัทฯ จะไม่จ่ายค่าผลตอบแทนให้แก่สมาชิก
                    5.3.2 กรณีผ่อนชำระ 4-10 งวด หากกรมธรรม์มีการเวนคืนก่อนงวดที่ 4 บริษัทฯ จะไม่จ่ายค่าผลตอบแทนให้แก่สมาชิก
                    5.3.3 กรณีผ่อนชำระ 4-10 งวด หากกรมธรรม์มีการเวนคืนหลังงวดที่ 4 บริษัทฯ จะจ่ายค่าผลตอบแทนเต็มจำนวนให้แก่สมาชิก
 
อัตราผลตอบแทน พ.ร.บ. ทุกบริษัทประกันรับ 8% (ของเบี้ยสุทธิ) สำหรับเบี้ยที่มีบนระบบ
หมายเหตุเพิ่มเติม:   
1. ค่าผลตอบแทนจากยอดขายประกันภาคบังคับ (พ.ร.บ.) จะแสดงในเมนู “รายได้จากยอดขายของฉัน”
2. ยกเว้น บมจ.กรุงไทยพานิชฯ ไม่จ่ายผลตอบแทนทุกประเภทรถ
3. สำหรับรถที่ใช้เบี้ยนอกระบบ อัตราผลตอบแทนขึ้นอยู่กับบริษัทกำหนด หรือสามารถดูได้จากขั้นตอนการชำระเงิน