หน้าแรก > ผลตอบแทนและสิทธิพิเศษ > โปรดี! สำหรับสมาชิกอารีเกเตอร์ เมื่อแนะนำ “สินเชื่อเงินติดล้อ” วันนี้ รับโบนัสพิเศษเพิ่ม 3 ต่อ

โปรดี! สำหรับสมาชิกอารีเกเตอร์ เมื่อแนะนำ “สินเชื่อเงินติดล้อ” วันนี้ รับโบนัสพิเศษเพิ่ม 3 ต่อ

01 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
  • ต่อที่ 1 เมื่อแนะนำสินเชื่อและได้รับอนุมัติครั้งแรก รับเลย 1,000 บาท
  • ต่อที่ 2 เมื่อแนะนำสินเชื่อและได้รับอนุมติต่อเนื่อง เดือนที่ 1 รับเพิ่มอีก 1,500 บาท
  • ต่อที่ 3 เมื่อแนะนำสินเชื่อและได้รับอนุมติต่อเนื่อง เดือนที่ 2 รับเพิ่มอีก 2,000 บาท

ยิ่งแนะนำต่อเนื่อง ยิ่งได้มาก! รีบเลย
 
กิจกรรมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566
 
หลักเกณฑ์การพิจารณา

  1. สมาชิกที่แนะนำหลีดสินเชื่อรถเข้ามาและหลีดได้รับการอนุมัติเป็นครั้งแรก ในช่วงระยะเวลาที่จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2566
  2. พิจารณานับผลงานเฉพาะสำหรับรายการอนุมัติของรถกลุ่ม เก่ง กระบะ รถบรรทุก
  3. ไม่นับรวมรายการสินเชื่อที่ถูกยกเลิกในระหว่างเดือน
  4. บริษัทฯ จะทำการตรวจสอบรายชื่อสมาชิกที่หลีดสินเชื่อได้รับการอนุมัติครั้งแรกและต่อเนื่องหลังจบสิ้นเดือน
  5. โบนัสเพิ่มจะพิจารณารวมจากทุกรายการสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติเป็น 1 สิทธิ์ที่ได้รับ ( ไม่นับแยกรายการ)
  6. ค่าแนะนำจะจ่ายทุกวันที่ 15 ของเดือนถัดไป