หน้าแรก > ข่าวและบทความ > กิจกรรมฐานความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยให้แก่นักเรียน ตามโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567

กิจกรรมฐานความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยให้แก่นักเรียน ตามโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567

11 กรกฎาคม 2567
กิจกรรมฐานความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยให้แก่นักเรียน ตามโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 อารีเกเตอร์ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม Boot Camp กิจกรรมฐานความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยให้แก่นักเรียน ตามโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ณ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ จังหวัดพัทลุง ในงานนี้มีสมาชิกอารีเกเตอร์เข้าร่วมงานประกอบด้วย คุณอารีรัตน์ ตาเพชร คุณอรวรรณ วังสอาด  และ คุณธนะเมษฐ์ จินดามงคลรัศม์ (สมาชิกอารีเกเตอร์ระดับแม่ทีมในพื้นที่ภาคใต้)  รวมถึงทีมงานอารีเกเตอร์


โดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประกวดโรงเรียนต้นแบบด้านประกันภัยดีเด่น ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในด้านการประกันภัยให้กับเยาวชน และเพิ่มโอกาสในการเผยแพร่ความรู้ เสริมสร้างความเข้าใจในเรื่องการประกันภัย รวมถึงเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ถามข้อสงสัยต่างและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในเรื่องของประกันภัยอีกด้วย

อารีเกเตอร์ รู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ และหวังว่าจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ต่อยังบุคคลรอบข้างต่อไป