หน้าแรก > ข่าวและบทความ > กิจกรรมอารีเกเตอร์สัญจร จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 14 ตุลาคม 2566

กิจกรรมอารีเกเตอร์สัญจร จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 14 ตุลาคม 2566

16 ตุลาคม 2566
กิจกรรมอารีเกเตอร์สัญจร จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 14 ตุลาคม 2566

อารีเกเตอร์ เดินสายพบปะสมาชิกที่เข้ามาร่วมเพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงานร่วมกันระหว่างสมาชิกและทีมงานอารีเกเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์
 
ทีมงานอารีเกเตอร์จัดกิจกรรมอารีเกเตอร์สัญจรเข้ามาพบกับสมาชิกทุกท่านที่อยู่ใน จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดข้างเคียง เข้าร่วมรับฟังอัพเดตข่าวสาร และฟีเจอร์การใช้งานใหม่ของอารีเกเตอร์  ให้สมาชิกสามารถสร้างยอดขายได้อย่างก้าวกระโดดมั่นใจ เติบโตในสายงานขายประกันรถยนต์ได้อย่างมั่นคง

รวมถึงได้มีการแนะนำความรู้เกี่ยวกับ ธุรกิจสินเชื่อติดล้อ จากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง (พื้นที่บอย กับ พื้นที่หลิน)
 
โดยในกิจกรรมนี้สมาชิกสามารถสอบถามข้อสงสัยต่างๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลในการขายประกันรถยนต์ และ ร่วมสนุกกับกิจกรรมตอบคำถามเพื่อรับของรางวัลกับอารีเกเตอร์ภายในงาน